Handelsbetingelser

1. GENERELT

1.1

Disse generelle betingelser (”Betingelserne”) er gældende, når du som forbruger (”Du”) foretager en bestilling via www.moodsbymoos.dk og dertil hørende websider (”Webstedet”). Aftale indgås mellem dig og Moods by Moos. Udførlige kontaktoplysninger og øvrige informationer om Moods by Moos fremgår af Webstedet. Betingelserne finder kun anvendelse for dig, som er konsument, og som bestiller via Webstedet.

1.2

For at kunne bestille på Webstedet skal Du være fyldt 18 år. Moods by Moos accepterer i henhold til dansk lov ikke kreditkøb i forhold til personer under 18 år. Moods by Moos forbeholder sig retten til i enkeltstående tilfælde at afvise eller ændre din bestilling (hvis Du eksempelvis har angivet forkerte personoplysninger eller har betalingsanmærkninger).

1.3

Moods by Moos tager forbehold for udsolgte varer samt eventuelle billed- og skrivefejl på Webstedet, eksempelvis fejl i produktbeskrivelse eller teknisk specifikation, forkerte priser samt prisjusteringer (herunder ændrede priser fra leverandører eller valutaændringer) eller forkerte oplysninger vedrørende lagerstatus. Moods by Moos har ret til at korrigere sådanne eventuelle fejl og at ændre eller opdatere informationerne når som helst. Hvis en forkert pris er angivet for en vare, som Du har bestilt, giver Moods by Moos dig naturligvis meddelelse om dette og afventer din accept af den korrigerede pris, inden Moods by Moos fortsætter med bestillingen. Alle billedinformationer på Webstedet skal udelukkende ses som illustrationer. Sådanne illustrationer kan ikke garantere varens nøjagtige udseende. Moos by Moos er ikke ansvarlig for informationer på Webstedet, som kommer fra en tredjepart.

1.4

Webstedet samt alt indhold på dette ejes af Moos by Moos eller dennes licensgivere. Informationerne er beskyttet gennem blandt andet immaterialretlige og markedsretlige love. Dette indebærer, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout samt informationer om varer, tjenester og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden skriftlig godkendelse fra Moods by Moos.

2. AFTALE OG BESTILLING

2.1

For at kunne foretage et køb via Webstedet skal Du acceptere Betingelserne. Ved at acceptere Betingelserne forpligter Du dig til at følge Betingelserne i deres helhed samt godkender, at Du har gjort dig bekendt med informationerne om personoplysninger og samtykke til anvendelsen af personoplysninger og cookier i henhold til Moods by Moos’ Privatlivspolitik, se her.

2.2

En aftale om køb indgås først, når Moods by Moos har bekræftet din bestilling, og Du har modtaget en ordrebekræftelse fra Moods by Moos via e-mail. Moods by Moos opfordrer dig til at gemme denne ordrebekræftelse for eventuelle kontakter til Moods by Moos’ kundetjeneste. Du kan tilbagekalde din bestilling indtil det tidspunkt, hvor den er bekræftet af Moods by Moos. Hvis bestillingen tilbagekaldes, vil Moods by Moos tilbagebetale alle eventuelle betalinger, som Du eller dine betalings- eller kreditkortselskaber har foretaget i forbindelse med bestillingen.

3. KUNDEOPLYSNINGER M.M.

3.1

Når Du registrerer din brugerkonto og/eller skal gennemføre en bestilling, vil du blive anmodet om at angive visse personoplysninger. Du bekræfter, at de oplysninger, du angiver, er korrekte og fuldstændige samt har ansvaret for forkerte oplysninger. Informationer om Moods by Moos’ behandling af personoplysninger findes i Moods by Moos’ Privatlivspolitik.

3.2

Du forpligter dig til at sikre, at ingen andre kan anvende dine indlogningsoplysninger. Du må ikke afsløre brugernavn og kodeord over for nogen uvedkommende og skal sikre, at nedskrevne oplysninger om brugernavn og kodeord opbevares på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til informationerne. Du skal omgående give meddelelse til Moods by Moos, hvis der er mistanke om, at uvedkommende har fået adgang til dit kodeord. Du er ansvarlig for alle køb, som foretages med dine indlogningsoplysninger, hvis en sådan meddelelse ikke gives.

3.3

Hvis Moods by Moos har mistanke om, at Du misbruger din brugerkonto eller dine indlogningsoplysninger eller på anden vis krænker Betingelserne, har Moods by Moos ret til at spærre dig. Moods by Moos har også ret til at tildele dig nye indlogningsoplysninger.

4. PRISER, GEBYRER OG BETALING

4.1

Ved bestilling via Webstedet gælder de priser, som angives på Webstedet. Priser angives i danske kroner og er inklusive moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og fragtgebyrer, som angives separat.

4.2

Du kan betale på de måder, som angives på Webstedet. Moods by Moos har ret til betaling allerede i forbindelse med bestillingen, hvis ikke fakturabetaling eller anden lignende betalingsmåde er valgt af dig og godkendt af Moods by Moos. Ved fakturabetaling eller delbetaling kan Moods by Moos eller dennes samarbejdspartnere foretage en kreditvurdering. Du vil i så fald modtage underretning om dette. Moods by Moos forbeholder sig retten til ikke altid at tilbyde alle betalingsmåder, alternativt ændre betalingsmåder, hvis den måde, Du har valgt, ikke fungerer i forbindelse med købet. Bemærk, at eventuelle begrænsninger for betalingsalternativer angives på Webstedet.

Vi accepterer betaling med Anyday.
Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.
Når du vælger at betale med Anyday, trækkes første betaling når varen afsendes. Derefter vil du betale din månedlige ydelse på sidste hverdag fra den kommende måned, og tre måneder frem.
Der bliver ikke pålagt gebyrer og renter til dit køb, såfremt du betaler til tiden. Hvis du returnerer dit køb, vil aftalen med Anyday ophøre automatisk.


5. KAMPAGNER OG TILBUD

Moods by Moos kan fra tid til anden tilbyde kampagner på Webstedet, som kan have fordelagtigere betingelser end dem, som fremgår af disse Betingelser, f.eks. vedrørende betaling eller udvidet fortrydelsesret. Disse fordelagtigere betingelser gælder, så længe kampagnen er aktiv og for de specifikke varer, som angives af Moods by Moos i forbindelse med kampagnen. Moods by Moos forbeholder sig retten til når som helst at tilbagekalde sådanne kampagner. Ved afslutning eller tilbagekaldelse af en kampagne gælder disse Betingelser uden ændringer. Tilbud på specifikke varer på Webstedet gælder i en begrænset tid, og så længe lager haves.

7. LEVERING OG TRANSPORT

7.1

Varer, som er på lager, leveres normalt indenfor det antal arbejdsdage, som angives på Webstedet. Hvis andet ikke særskilt aftales (f.eks. i forbindelse med reservation af varer, som ikke er på lager) sker leveringen senest efter 30 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor Moods by Moos skriftligt har bekræftet bestillingen gennem ordrebekræftelsen.

7.2

Den forventede leveringstid af varen fremgår af ordrebekræftelsen, i kassen og/eller på den aktuelle vareside på Webstedet. Hvis ikke andet særskilt aftales, og en levering tager mere end 30 arbejdsdage, og dette ikke beror på dig som kunde, har du ret til at hæve købet.

7.3

Hvis pakken skal indløses, skal Du gøre dette indenfor den tid, som angives i underretningen. Pakken skal normalt hentes personligt med gyldig legitimation og ordrenummer. Du får altid en underretning, som viser, hvor og hvornår pakken skal hentes. Underretning kan ske via e-mail, almindelig post samt, hvis Du har oplyst dit mobilnummer, også via telefonsamtale eller SMS. Hvis du ikke afhenter pakken og ikke informerer os om, at du ønsker at gøre brug af din lovfæstede fortrydelsesret, har Moods by Moos ret til at opkræve et gebyr på 200 kroner.

8. FORTRYDELSESRET

8.1

Ved køb af varer på Webstedet gælder altid 365 dages fortrydelsesret. Dette indebærer, at Du har ret til at fortryde dit køb ved at meddele Moods by Moos dette indenfor 365 dage fra det tidspunkt, hvor Du eller din fuldmagtshaver har modtaget den bestilte vare (fortrydelsesfristen). Fortrydelsesret, ombytningsret og åbent køb gælder ikke for special bestillinger, der tilpasses personligt, fordi de laves på bestilling.

8.2

Hvis Du vil fortryde købet, skal du inden fortrydelsesfristens udløb sende en klar og tydelig meddelelse til Moods by Moos. Du skal oplyse dit navn, din adresse og anden relevant information, f.eks. ordrenummer, fakturanummer og navnet på varen i meddelelsen.

8.3

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten betaler Du returfragten og har ansvaret for varens stand, efter at Du har modtaget varen samt under returfragten. Varen skal sendes retur indenfor 30 dage regnet fra den dato, hvor meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten indsendtes til Moods by Moos. Varen skal sendes forsvarligt indpakket, i fin stand og i originalemballage. Returnering skal foretages til Moods by Moos i henhold til de metoder og anvisninger, som angives på Webstedet.

8.4

Når Du fortryder dit køb, tilbagebetaler Moods by Moos det beløb, som Du har betalt for varen, inklusive leveringsomkostninger. Undtaget herfra er eventuelle ekstra leveringsomkostninger som følge af, at Du har valgt en anden leveringsmåde end den standardlevering, som Moods by Moos tilbyder. Ved returnering af en del af en ordre tilbagebetales leveringsomkostninger ikke. Af det beløb, som skal tilbagebetales, har Moods by Moos ret til at fradrage en sum, som modsvarer varens værdiformindskelse i forhold til varens oprindelige værdi, hvis og i det omfang at værdiformindskelsen beror på, at Du har håndteret varen i større udstrækning, end det er nødvendigt for at fastsætte dens egenskaber eller funktion.

8.5

Moods by Moos tilbagebetaler snarest beløbet, dog senest indenfor 14 dage fra og med den dato, hvor Moods by Moos modtog din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Moods by Moos kan dog vente med tilbagebetalingen, til Moods by Moos har modtaget varen, eller Du har dokumenteret, at varen er sendt tilbage, eksempelvis gennem en indleveringskvittering. Tilbagebetalingen sker til dig via det betalingsalternativ, som Du har valgt, forudsat at andet ikke er aftalt, eller at der er hindringer for en sådan tilbagebetaling.

9. GARANTI OG REKLAMATION

9.1

Visse af Moods by Moos’ varer omfattes af garanti. Information om eventuel garantitid og særskilte garantivilkår for den enkelte vare findes på Webstedet eller i disse Betingelser. Garanti for varer dækker kun oprindelige fabrikationsfejl og dermed ikke fejl, som opstår ved eller efter egen ændring af varens funktion og udseende, såsom ombygning, opgradering eller anden konfigurering af varen. Din ordrebekræftelse gælder som garantibevis.

9.2

Reklamationsretten dækker varer, som er fejlbehæftede i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. En kunde, som ønsker at gøre fejl i en bestilt vare gældende, skal kontakte Moods by Moos snarest muligt, efter at fejlen er opdaget via de kontaktoplysninger, som angives på Webstedet. Reklamationer, som foretages indenfor to måneder, efter at Du har opdaget fejlen, anses altid at være indleveret rettidigt. Du har 3 års reklamationsret på varer indkøbt på Webstedet.

9.3

Moods by Moos står for returfragten for godkendte reklamationer.


9.4

Når en reklameret vare returneres, og reklamationen godkendes, kompenserer Moods by Moos dig i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Moods by Moos bestræber sig på, at dette kan ske indenfor 14 dage fra det tidspunkt, hvor Moods by Moos modtog reklamationen, men det kan tage længere tid afhængigt af varens art. Moods by Moos forbeholder sig retten til at afvise en reklamation, hvis det viser sig, at varen ikke er fejlbehæftet i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning.

10. LINKS

Moods by Moos kan linke til andre websteder udenfor Moods by Moos’ kontrol, og websteder udenfor Moods by Moos’ kontrol kan linke til Webstedet. Selv om Moods by Moos forsøger at sikre, at Moods by Moos kun linker til websteder, som deler Moods by Moos’ personoplysnings- og sikkerhedsbestemmelser i henhold til Integritetspolitikken, er Moods by Moos ikke ansvarlig for beskyttelse eller fortroligholdelse af informationer, som Du afgiver på andre websteder. Du bør iagttage forsigtighed og læse personoplysningsbestemmelserne for det aktuelle websted.

11. FORCE MAJEURE

Moods by Moos er ikke ansvarlig for forsinkelser, som er forårsaget af omstændigheder, som ligger udenfor Moods by Moos’ kontrol såsom eksempelvis almindelig arbejdskonflikt, krig, ekstreme vejrforhold, ildebrand, lynnedslag, terroristangreb, ændret myndighedsbestemmelse, tekniske problemer, fejl i el-/tele-/dataforbindelser eller anden kommunikation samt fejl eller forsinkelse i tjenester fra underleverandør på grund af omstændigheder, som er angivet her. Disse omstændigheder skal udgøre ansvarsfritagelsesgrunde, som medfører fritagelse fra erstatningsansvar og andre følgevirkninger. Hvis en sådan situation skulle opstå, informerer Moods by Moos dig dels på starttidspunktet og dels på sluttidspunktet for den aktuelle situation. Har omstændighederne varet længere end to måneder, har både Du og Moods by Moos ret til at hæve købet med umiddelbar virkning.

12. ÆNDRINGER AF BETINGELSERNE

Moods by Moos forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i disse Betingelser. Alle ændringer af disse Betingelser vil blive offentliggjort på Webstedet. Ændringer gælder fra det tidspunkt, hvor Du har accepteret Betingelserne (i forbindelse med et nyt køb eller ved besøg på Webstedet), alternativt 30 dage efter, at Moods by Moos har informeret dig om ændringerne. Moods by Moos anbefaler dog, at Du regelmæssigt holder dig opdateret på Webstedet for at blive varslet om eventuelle ændringer af Betingelserne.

13. UGYLDIGHED

Hvis en kompetent domstol, myndighed eller voldgiftsorgan skulle vurdere, at nogen bestemmelse i disse Betingelser er ugyldig, skal den pågældende bestemmelse og alle øvrige bestemmelser være gældende og være eksigible i den udstrækning, som gældende lov tillader. De bestemmelser, som erklæres ugyldige, eller som ikke kan håndhæves, vil blive erstattet af relevante juridiske vejledninger og råd.

14. LOVVALG OG TVISTER

14.1

Tvister skal i første instans løses efter fælles overenskomst efter diskussion med Moods by Moos’ kundeservice.


14.2

Hvis en tvist ikke kan løses efter fælles overenskomst med Moods by Moos’ kundetjeneste, kan Du også indgive et klagemål direkte online via EU-kommissionens platform for mægling i tvister, som Du finder via følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Indgiver du et klagemål via denne platform videresendes dit ærinde automatisk til det rette nationalt ansvarlige tvistløsningsorgan. Dette tvistløsningsorgan tager derefter kontakt til os og forsøget at løse tvisten uden at involvere domstolene. Ved en eventuel tvist følger Moods by Moos beslutninger truffet af ARN eller tilsvarende tvistløsningsorgan.


14.3

Tvist vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af disse Betingelser skal fortolkes i henhold til dansk lov og afgøres jævnfør punkt 13.2 ovenfor eller i sidste instans af en almindelig domstol.


________________________________________
Disse Betingelser er fastsat af Moods by Moos 2021-01-06

Indkøbskurv